Információk 2014

EGYSZERŰSÍTETT  FOGLALKOZTATÁS

Egyszerűsített foglalkoztatási szerződés létrejöhet a munkáltató és a munkavállaló között:
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napra és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napra, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napra

A bejelentés:
A munkáltató a foglalkoztatottat a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.
A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására:
a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon
kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentésére a módosítás napján reggel 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteherfizetés kötelezettségének köteles eleget tenni
Bérezés:
– minimálisan a minimálbér 85 %-a, garantált bérminimum esetén a minimálbér 87%-a             – a napi maximálisan kifizethető összeg 9.240.- Ft/fő/nap

Közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
a) mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
b) turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
c) alkalmi munka esetén 1 000 forint,
d) filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A közteher megfizetésével nem terheli:
a munkáltatót, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv-ben a munkáltatóra előírt
adóelőleg-levonási kötelezettség,
a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési,
egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség

Bevallás és közteher megfizetése:
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási és a közteher megfizetésének kötelezettségét, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.
A foglalkoztatás igazolása:

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme. A munkáltató az elszámolási évet követő év január. 31-éig összesített igazolást nem ad a magánszemélynek.