Egyéni vállalkozás

ALAPINFORMÁCIÓK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

 Ki lehet egyéni vállalkozó:

 • Magyar állampolgár

Nem lehet egyéni vállalkozó az aki:

 • Korlátozottan cselekvőképes személy
 • Cselekvőképtelen személy
 • Egyéni cég tagja
 • Gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

Egyéni vállalkozás nyilvántartása:

 • Ezt a feladatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) végzi
 • A tevékenység megkezdését a KEKKH-nek kell bejelenteni
 • A Hivatal adja ki az adószámot, nyilvántartási számot

Működés:

 • A vállalkozás a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg
 • A vállalkozás megkezdésének bejelentése, a változás bejelentés, a tevékenység szüneteltetése és megszűnésének bejelentése díj és illetékmentes
 • Vállalkozói igazolvány: bármikor kérhető
 • A nyilvántartó szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat a vállalkozói tevékenységre való jog megszűnésétől számított 10 évig őrzi
 • Az egyéni vállalkozó tevékenységét több telephelyen vagy fióktelepen is folytathatja
 • Foglalkoztathat: alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, tanulót
 • Az egyéni vállalkozó tevékenysége során az „Egyéni vállalkozó” megjelölést, valamint nyilvántartási számát a neve és aláírása mellett köteles alkalmazni
 • A vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig, maximum 5 évig szüneteltetheti

Adatmódosítás:

 • A vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak változását, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a KEKKH-nak
 • Amennyiben engedély vagy bejelentés köteles tevékenységet folytat, úgy az engedély iránti kérelem vagy bejelentési kötelezettségének benyújtásával eleget tesz változás bejelentési kötelezettségének
 • A vállalkozó halála esetén a tevékenységet az örökös folytathatja, ha a folytatás tényét 90 napon belül bejelenti

 Felelősség:

 • Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel
 • Engedélyköteles tevékenységet csak engedély birtokában folytathat
 • Bejelentés köteles tevékenységet csak a bejelentést követően folytathat
 • Képesítéshez kötött tevékenységet vagy a képesítés birtokában, vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával végezhet

Megszűnés:

 • Törvény erejénél fogva megszűnik:
  • Tevékenység megszűnésének bejelentésével
  • A Vállalkozó egyéni céggé való alakulásával
  • A Vállalkozó halálával vagy
  • Ha az adóhatóság törli az adószámot

Tevékenység folytatása tiltásra kerül ha:

 • Ha a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn
 • Ha a szüneteltetést követő öt évet követően az egyéni vállalkozó nem intézkedett a folytatásról illetve a megszüntetéséről
 • Ha a nyilvántartásban szereplő tevékenységek közül egyiket sem folytathatja jogszerűen