EVA

EVA
Egyszerűsített vállalkozói adó

Bevétel határ:
Általános forgalmi adóval együtt számított 30 millió forint éves árbevétel.

Választhatja:
– Egyéni vállalkozó
– Egyéni cég
– Korlátolt Felelősségű Társaság
– Szövetkezet
– Betéti Társaság
– Közkereseti Társaság

Az EVA a következő adónemeket váltja ki:
Egyéni vállalkozó esetén:
– vállalkozói személyi jövedelemadót
– osztalékadót
– általános forgalmi adót
Gazdasági társaságok esetén:
– társasági adót
– tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót
– vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót
– általános forgalmi adót

Az EVA adózó járulékfizetési kötelezettsége:
Egyéni vállalkozó esetén:
– Főfoglalkozású:
A minimálbér 101.500.- Ft illetve ha a tevékenység végzéséhez minimum középiskolai végzettség kell, akkor a garantált minimálbér 118.000.-Ft alapulvételével
– 10% nyugdíjjárulékot
– egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot az alapul vett minimálbér 1,5               szerese után kell megfizetni (természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%,  pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%, munkaerő-piaci járulék 1,5%)
– Szociális hozzájárulási adó az alapul vett minimálbér 112,5% utáni 27%

Az eva adózó egyéni vállalkozó, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy  a járulékokat magasabb járulékalap után fizeti meg (legalább a minimálbér másfélszerese alapulvételével).  A nyilatkozat az adóévre szól, melyet első ízben az adóévet megelőző év decemberében kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A nyilatkozat az adózás rendjéről szóló törvény szerint, végrehajtható okiratnak minősül.
A járulékokat, tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni